Vilka är de tre metoderna för avfallshantering?


Att leva i en ren miljö har positiva effekter, särskilt på vår hälsa. För att hålla vår miljö och omgivning ren måste vi kunna ta hand om skräp och avfall.

Det finns tre olika sätt att göra sig av med sitt avfall. Dessa är återvinning, deponering och kompostering.

De tre metoderna för avfallshantering?

För det första finns det deponier. Denna metod innebär att fast avfall begravs och täcks för att isolera det från miljön. För det andra är förbränning en process som omvandlar organiskt material till värmeenergi genom att bränna det vid mycket höga temperaturer - detta kan göras i industriell eller liten skala. För det tredje är återvinning när människor använder kasserade material som glas, plastflaskor och aluminiumburkar för att tillverka nya produkter för konsumenterna.

Återvinning

Detta är det mest kända steget i avfallshanteringen. Denna metod garanterar bland annat att avfallet används på ett bra och användbart sätt. 

Vid återvinning kan avfallet omvandlas till användbar energi, bränsle eller elektricitet. Bevarandet av naturresurser från återvinning kan användas i framtiden. 

Det kan minska utsläppen av växthusgaser och minska föroreningarna på lång sikt. I hemmet kan återvinning vara ett bra alternativ för att hantera vårt skräp. 

Deponier

Om du någonsin har undrat var sopgubbarna tar våra sopor efter att deras sopbilar har kört iväg dem, är detta svaret. De tas till deponier, där de slutar med att soporna stannar i anläggningen.

Sekvensen för avfallshantering, inklusive nedgrävning av avfallet i marken. Vid avfallshanteringen måste olika villkor iakttas för att säkerställa att soporna bortskaffas på rätt sätt. Risker och faror beaktas också innan allt grävs ner. 

  Vilket material tar längst tid att brytas ned?

Dessutom elimineras lukten genom specialiserade processer som utförs i anläggningen. Naturligtvis kan vi inte ha en soptipp på våra bakgårdar. Allt vi behöver göra är att överlåta det till sophämtarna som har fått i uppdrag att samla in och lämna över till dessa anläggningar.

Kompostering

Kompostering är den mest naturliga metoden för avfallshantering som innebär att organiskt avfall omvandlas till näringsrik mat. Vi bör definitivt överväga att kompostera våra sopor, särskilt om vi har utrymme på våra bakgårdar. 

Vi kan använda rester av mat eller matlagning, rester av växter eller trädgårdar som råmaterial för att ge näring. Kompostering är utmärkt för ekologiskt jordbruk eftersom det hjälper oss att omvandla vårt avfall till mer användbara saker. 

Om du har en trädgård kan kompostering hålla den blomstrande året runt. Det ger oss inte bara ett effektivt sätt att hantera vårt avfall hemma, utan förser också våra växter med organiskt gödningsmedel.

En försiktighetsåtgärd när du komposterar hemma är att se till att gropen eller behållaren du använder ligger långt från huset. Eftersom din kompost kommer att innehålla bortskämd mat och fruktskal kommer den att lukta. Ett lufttätt lock bör också finnas på plats hela tiden.

Genom att organisera våra sopor kan vi minska avfallet på soptippen

I samband med vår växande befolkning har mängden sopor som går till soptippar ökat. Det är dock alarmerande att återvinningen inte följer med i samma takt. 

Flera studier visar att endast 58 procent av hushållsavfallet återvinns, medan resten hamnar på soptippar. Det innebär att miljontals ton skräp tar upp till hundratals år att brytas ned, om de överhuvudtaget kan brytas ned.

  Dumpar Kanada sopor i havet?

Miljöskyddet måste börja med människorna. Tyvärr är det inte så många husägare i dag som kan avleda sopor från soptippar. 

Återvinning börjar hemma

Du kan starta din egen återvinningsplan hemma i stället för att bara lägga allt skräp i en enda soptunna. När avfallet separeras kan det hanteras mer effektivt. Det banar också väg för att mer återvinningsbart skräp ska kunna återvinnas och inte bara slängas.

Du kan börja med att identifiera vilken del av din trädgård du kan använda för kompostering. Om detta inte är möjligt på grund av litet utrymme kan du också använda en djup hink som kompostgrop.

För att sortera soporna måste separata påsar eller behållare placeras och märkas på rätt sätt. Se till att även annat avfall som kläder, matrester och specialartiklar som elektronik och batterier separeras.

Vanliga frågor om de tre metoderna för avfallshantering

Vad är det största avfallet?

I en undersökning från 2017 var den största avfallsprodukten wellpappkartonger. De uppgick till totalt 28,8 miljoner ton. Andra produkter som utgör den största andelen av det ackumulerade avfallet är trädgårdsavfall och tidningar, som uppgick till 24,4 miljoner ton respektive 4,2 miljoner ton.

Vilken är den vanligaste formen av avfallshantering?

Det är inte förvånande att deponering fortfarande är den vanligaste formen av avfallshantering. Med tanke på den mängd plast för engångsbruk som används över hela världen är det inte konstigt att de flesta deponier når sin maximala kapacitet, vilket leder till ett behov av fler deponier i framtiden.

  Dumpar USA sopor i havet?

Vilket land är bäst på avfallshantering?

Tyskland har de bästa avfallshanteringsprogrammen. Dess medborgare har också lärt sig att återvinna. Andra länder som prisats för sina avfallshanteringsmetoder är Österrike, Sydkorea, Wales och Schweiz, som återvinner nästan hälften av sitt kommunala avfall. 

Avfallshanteringen bör följas på ett korrekt sätt för att säkerställa den allmänna hälsan i hemmet och i samhället. Detta förklarar behovet av avfallssortering och en liten insats från vår sida för att försöka minska mängden skräp som skickas till soptippar. Ju mer skräp vi återvinner, desto mer hjälper vi jorden att bli grönare för kommande generationer.

Senaste inlägg

sv_SESvenska