В коя държава няма отпадъци?

От всички страни в света Швеция е на първо място по отношение на стремежа към общество с нулеви отпадъци. Те издигат своите програми за рециклиране на много по-високо ниво - от изхвърляне на боклука в депата до рециклиране и повторно използване.

Изхвърля ли Канада боклук в океана?

Канадците произвеждат повече боклук на глава от населението от всяка друга страна на света. Макар да е трудно да се докаже, че те директно изхвърлят боклука си в океана, фактът, че натрупват такова огромно количество отпадъци, е достатъчен, за да ги приковем и към колелото.

Изхвърлят ли САЩ боклук в океана?

Последните проучвания показват, че САЩ изхвърлят най-много бутилки за вода в океана. Всъщност проучванията показват, че САЩ допринасят за 242 милиона тона боклук в океана всяка година.

Безспорно е обаче, че океанските отпадъци са смесица от боклуци от целия свят. Бутилката за вода може да е от Лос Анджелис, контейнерът за храна - от Манила, а найлоновите торбички - от Шанхай. Количеството боклук, което плува в океана, е твърде голямо, за да може той да го понесе.

Кой материал се разгражда най-дълго?

Хората имат лошия навик да изхвърлят нещо внезапно, когато вече не виждат доброто в него. Без да виждаме активно обема на отпадъците, които създаваме, не сме очаквали въздействието на всички отпадъци, които изхвърляме не само на сметищата, но и в заобикалящата ни среда. 

Кои са трите метода за изхвърляне на отпадъци?

Животът в чиста околна среда има положително въздействие, особено върху здравето ни. За да поддържаме чиста околната среда и заобикалящата ни среда, трябва да сме в състояние да се грижим за боклука или отпадъците.

Има три начина, по които можем да изхвърляме отпадъците си. Това са рециклирането им, извозването им до депата за отпадъци и компостирането им.

Как можем да се отървем от депата за отпадъци?

Не е тайна, че мястото за изхвърляне на отпадъците ни се изчерпва. Депата за отпадъци се увеличават и въпреки че рециклирането става все по-популярно, не изглежда скоро да се вижда краят им.

В ежедневието си консумираме много материали, които в крайна сметка попадат в кофата за боклук. Очевидно е, че резултатът е непрекъснато увеличаваща се купчина боклук, която след това се изхвърля на сметищата.

Елиминирането на твърдите отпадъци означава намаляване на количеството отпадъци, които се изхвърлят на сметищата. Намаляване, повторна употреба и рециклиране са най-известните методи за намаляване на отпадъците в депата. Отпадъците от депата представляват високорисков проблем за икономиката и оказват въздействие върху околната среда. 

Какво се случва, когато сметищата са пълни?

Какво ще кажете, ако ви кажа, че средностатистическият човек изхвърля 27 килограма храна всеки месец? Това е много разхищение на храна и, което е по-важно, това е цял куп разхищение на ресурси. Храната заема около половината от общия обем на отпадъците в депата за отпадъци. Това означава, че с течение на времето запълваме сметищата по-бързо от всякога, защото не рециклираме и не компостираме достатъчно отпадъци.

bg_BGБългарски